Konfiguracja pluginu dla silnika AMX Mod X

  1. Edytujemy plik cstrike/addons/amxmodx/configs/plugins.ini i zaraz po pluginie amxbansa, lub innym wczytującym flagi graczy, dodajemy linijkę: sklep_sms.amxx
  2. Edytujemy plik: cstrike/addons/amxmodx/configs/sklep_sms.cfg. Obowiązkowo zmieniamy CVARy sklepsms_host, sklepsms_user, sklepsms_pass, sklepsms_db. Są to dane do naszej bazy danych.

    sklepsms_host - podajemy tutaj IP bazy danych / strony WWW sklepu