Konfiguracja płatności Transferuj

  1. W sklepie SMS w PA w zakładce Metody płatności, gdy edytujemy płatność transferuj mamy do uzupełnienia 2 pola.
    ID KONTA - nasz login w panelu Transferuj.pl, znajdziemy go również na stronie Informacje obok naszego imienia i nazwiska.
    KEY - klucz bezpieczeństwa, znajduje się w Ustawienia -> Powiadomienia