AMXX: Utworzenie usługi nadającej graczowi flagi

 1. Potrzebujemy plików z paczki xxx_engine_amxx_full.zip:
  • scripting/sklepsms_usluga_dodatkowe_flagi.sma
  • scripting/include/shop_sms.inc
  • scripting/include/shop_sms_const.inc
 2. Pliki shop_sms.inc oraz shop_sms_const.inc wrzucamy do folderu scripting/include/ ( radzę poczytać o: Kompilacji Lokalnej )
 3. Otwieramy plik sklepsms_usluga_dodatkowe_flagi.sma i edytujemy następujące linijki: service_id[MAX_SERIVCE_ID + 1] - unikalne id usługi
  #define PLUGIN - nazwa pluginu
 4. Kompilujemy.
 5. Wgrywamy plik na serwer i dodajemy do pliku plugins-sklepsms.ini
 6. Wchodzimy do Panelu Admina na stronie WWW, przechodzimy do zakładki Usługi i klikamy przycisk Dodaj Usługę
  ID - podajemy to samo id co w pluginie
  Nazwa - nazwa usługi
  Krótki opis - opis usługi, który będzie się wyświetlał na serwerze ( max: 28 znaków )
  Opis - skrótowy opis usługi, który będzie się wyświetlał na stronie WWW ( Nie jest to pełny opis! Ten wprowadzamy w pliku *.html )
  Tag - wpisujemy "dni"
  Kolejność - podajemy liczbe, która oznacza kolejność wyświetlania na liście usług
  Moduł - wybieramy opcję "Dodatkowe Uprawnienia / Flagi"
  WEB - wybieramy, czy usługa będzie widoczna na stronie WWW
  Typy - wybieramy na co będzie można wykupić usługę
  Flagi - flagi jakie otrzyma gracz po zakupieniu usługi
 7. Należy pamiętać, aby przejść także do zakładki 'Serwery' i uruchomić daną usługę na odpowiednich serwerach.