SM: Utworzenie usługi nadającej graczowi flagi

 1. Potrzebujemy plików z paczki xxx_engine_sm_full.zip:
  • scripting/shopsms_service_vip.sp
  • scripting/include/shopsms.inc
  • scripting/include/shopsms_const.inc
 2. Pliki shopsms.inc oraz shopsms_const.inc wrzucamy do folderu scripting/include/ ( radzę poczytać o: Kompilacji Lokalnej )
 3. Otwieramy plik shopsms_service_vip.sp i edytujemy następujące linijki: SERVICE_ID "" - unikalne id usługi
  name = "" - nazwa pluginu
  description = "" - opis pluginu
 4. Kompilujemy.
 5. Wgrywamy plik na serwer do folderu plugins
 6. Wchodzimy do Panelu Admina na stronie WWW, przechodzimy do zakładki Usługi i klikamy przycisk Dodaj Usługę
  ID - podajemy to samo id co w pluginie
  Nazwa - nazwa usługi
  Krótki opis - opis usługi, który będzie się wyświetlał na serwerze ( max: 28 znaków )
  Opis - skrótowy opis usługi, który będzie się wyświetlał na stronie WWW ( Nie jest to pełny opis! Ten wprowadzamy w pliku *.html )
  Tag - wpisujemy "dni"
  Kolejność - podajemy liczbe, która oznacza kolejność wyświetlania na liście usług
  Metoda - wybieramy opcję "Dodatkowe Uprawnienia / Flagi"
  WEB - wybieramy, czy usługa będzie widoczna na stronie WWW
  Typy - wybieramy na co będzie można wykupić usługę
  Flagi - flagi jakie otrzyma gracz po zakupieniu usługi
 7. Należy pamiętać, aby przejść także do zakładki 'Serwery' i uruchomić daną usługę na odpowiednich serwerach.