Dodawanie nowego serwisu obsługującego płatności SMS

 1. Wstawiamy do bazy do tabeli ss_transaction_services nowy wiersz. Opis kolumn:
  • id - id serwisu obsługującego płatności
  • name - nazwa serwisu obsługującego płatności
  • data - dodatkowe dane, które użytownik może edytować w panelu admina ( np. API )
  • data_hidden - dodatkowe dane, których użytownik nie może edytować w panelu admina
  • sms - czy usługa obsługuje płatności SMS
  • transfer - czy usługa obsługuje płatności przelewem
 2. Wstawiamy do tabeli ss_sms_numbers nowe wiersze. Opis kolumn:
  • number - numer na który klienci sklepu będą mogli wysyłać SMSy
  • tariff - taryfa, którą wart będzie kod zwrotny uzyskany poprzez wysłanie sms na powyższy numer
  • service - którego serwisu tyczą się powyższe dwie wartości ( podajemy tu id serwisu, które podaliśmy we wcześniejszym zapytaniu )
 3. Tworzymy nowy plik *.php, który będzie zawierał klasę, której zadaniem będzie obsługa API serwisu płatności. Nazwa pliku jest dowolna.

  Poniżej przedstawiony jest kod ( wraz z komentarzami ) przykładowego pliku obsługującego API płatności
  <?php

  // Rejestrujemy nasze API, aby sklep wiedział, że może z niego skorzystać
  // Pierwszy argument metody to id serwisu obsługującego płatność
  // ( to, które podaliśmy w tabeli `transaction_services` kolumna `id` )
  // Drugi argument metody to nazwa klasy
  $heart->register_payment_module("exmple""API_EXAMPLE");

  class 
  API_EXAMPLE {

      
  // Stała, której należy przypisać tę samą wartość,
      // którą podaliśmy jako pierwszy argument metody register_payment_api
      
  const SERVICE_ID "example";
      
      protected 
  $sms_code;

      function 
  __construct() {
          
  parent::__construct();
          
          
  // Tablica data zawiera dane serwisu płatności
          // ( te które podaliśmy w tabeli `transaction_services` w kolumnach `data` oraz `data_hidden` )
          // Przypisujemy do zmiennej sms_code wartosc z tablicy data
          
  $this->sms_code $this->data['sms_text'];
      }

      
  //
      // Funkcja, której zadaniem jest zweryfikowanie poprawości kodu SMS ( $return_code ),
      // wysłanego na konkretny numer ( $number )
      //
      // $return_code - kod do weryfikacji
      // $number - numer na który został wysłany SMS
      // -----------------------------
      // Funkcja powinna zwracać jedną z poniższych wartości:
      //  IPayment_Sms::OK
      //  IPayment_Sms::BAD_CODE
      //  IPayment_Sms::BAD_NUMBER
      //  IPayment_Sms::BAD_API
      //  IPayment_Sms::BAD_EMAIL
      //  IPayment_Sms::BAD_DATA
      //  IPayment_Sms::SERVER_ERROR
      //  IPayment_Sms::MISCONFIGURATION
      //  IPayment_Sms::ERROR
      //  IPayment_Sms::NO_CONNECTION
      //  IPayment_Sms::UNKNOWN
      //
      
  public function verify_sms($return_code$number) {
          
  // Sam proces weryfikacji kodu zwrotnego jest inny dla każdego serwisu.
          // Jego dokładna dokumentacja powinna znajdować się na stronie serwisu.
          
  $status file_get_contents("http://adres_weryfikatora_api.pl/skrypt.php?kod=".urlencode($sms_code)."&sms=".urlencode($sms_number)."&email=".urlencode($this->data['email']));

          if( 
  $status == "0" ) {
              return 
  IPayment_Sms::BAD_CODE;
          }
          
          if( 
  $status == "1" ) {
              return 
  IPayment_Sms::OK;
          }
          
          if( 
  $status == "2" ) {
              return 
  IPayment_Sms::BAD_EMAIL;
          }
          
          if( 
  $status == "3" ) {
              return 
  IPayment_Sms::BAD_DATA;
          }
          
          return 
  IPayment_Sms::ERROR;
      }
      
      
  //
      // Funkcja, ktora ma zwracac tresc, ktora uzytkownik ma wpisac
      // podczas wysylania smsa
      //
      
  public function getSmsCode()
      {
          return 
  $this->sms_code;
      }

  }

  ?>
 4. Metoda verify_sms powinna zwrócić tablicę, której index status ma przyjąć jedną z poniższych wartości:
  • OK - gdy wszystko przebiegło bezproblemowo, kod sms został zweryfikowany prawidłowo.
  • BAD_CODE - błędny kod zwrotny.
  • SERVER_ERROR - błąd serwisu obsługującego płatności.
  • BAD_API - gdy podane API/ID konta przez użytkownika jest błędne.
  • NO_CONNECTION - brak połączenia z serwisem obsługującym płatności.
  • ERROR - nieznany błąd.
 5. Plik php wrzucamy do folderu includes/verification