WEB: Utworzenie nowej strony

Poradnik opisuje, jak stworzyć nową stronę na stronie WWW sklepu.
 1. Wchodzimy na FTP strony WWW
 2. Tworzymy plik page_jakas_nazwa_strony.php w katalogu includes/pages/ i wklejamy do niego poniższą treść: 01| <?php
  02|
  03| $heart
  ->register_page("jakas_nazwa_strony""PageJakasNazwa");
  04|
  05| class 
  PageJakasNazwa extends PageSimple
  06|
  {
  07|
  08|     const 
  PAGE_ID "jakas_nazwa_strony";
  09|     protected 
  $template "jakas_nazwa_strony_desc";
  10|
  11|     function 
  __construct()
  12|     {
  13|         global 
  $lang;
  14|         
  $this->title 'Tytul strony';
  15|
  16|         
  parent::__construct();
  17|     }
  18|
  19| }
  20|
 3. Zamiast jakas_nazwa_strony możemy wpisać dodwolny tekst, ważne jednak by nie zawieral spacji.
 4. Przechodzimy do lokalizacji themes/default/ i tworzymy plik o tresci jakas_nazwa_strony_desc.html (plik musi się nazywać tak samo, jak wpisaliśmy w linijce 9tej)
 5. W nowoutworzonym pliku podajemy treść strony.
 6. Strona jest teraz dostępna pod adresem: adres_sklepu/index.php?pid=jakas_nazwa_strony
 7. Jeżeli chcemy dodać stronę do listy stron (tam gdzie wyświetlają się dostępne usługi oraz regulamin i kontakt), musimy wyedytować plik themes/default/services_buttons.html. Po otwarciu pliku musimy dodać poniższą linijkę pomiędzy tagami <ul></ul> <li><a href="index.php?pid=jakas_nazwa_strony">Tytul strony</a></li>